ΠΑΛΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΦΙΛΥΡΟΥ, 57010, Φίλυρο
6936831842, 6980579729, FAX 2310678309