ΣΟΥΛΙΟΥ 19, ΤΘ 1128, ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΣΠΑΡΤΑ, 57010, Φίλυρο
2310677396, 6937648921, 2394061747\n