ΠΛΑΤΕΙΑ ΦΙΛΥΡΟΥ (ΚΤΙΡΙΟ Κ.Α.Π.Η.), 57010, Φίλυρο
6972445032, 6980065811, 2310677583, FAX 2310677001\n