ΑΓΑΛΙΑΝΟΥ 17, 55236, Θεσσαλονίκη
2310344948, 6974700601, 6945367586, FAX 2310947933, 2310907568